Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

O nás

Nakladatelství Nová škola - DUHA navazuje na více jak dvacetileté zkušenosti s vydáváním učebnic a pracovních sešitů.

Nakladatelství Nová škola - DUHA vydává novou moderní řadu učebnic vytvořenou v rámci edice Čtení s porozuměním. Jak již název edice napovídá, všechny ediční tituly se zaměřují na podporu čtenářské gramotnosti.

Do učebnic jsou zařazeny tematicky vhodné motivační úryvky z krásné literatury, odborných a novinových článků nebo encyklopedií. S nimi souvisí otázky na porozumění, posuzování a interpretaci textu a na samostatné vyvozování závěrů. Žákům se tak lépe zpřístupní probírané učivo a poukáže se na vzájemné souvislosti.

V učebnicích se dále využívají metody činnostního učení. Předkládané informace jsou přehledné a přiměřené věku žáků. Jsou vhodně propojeny s doprovodnou ilustrační nebo fotografickou částí učebnice. Rychlou orientaci v učebnici umožňuje systém ikon.

Na základní poznatky navazuje množství mezipředmětových vztahů a námětů na skupinové aktivity, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Zároveň dbáme na to, aby všechny předkládané informace byly pro žáky využitelné v praktickém životě. Důraz se také klade na etickou výchovu žáků.

Pracovní sešity doplňují učebnice a zaměřují se na praktické ověření získaných vědomostí prostřednictvím jazykových doplňovaček, rébusů a her nebo pomocí pozorování a pokusů.

Samozřejmou součástí tištěných učebnic a pracovních sešitů jsou multimediální interaktivní učebnice.  

Licencováno dle GFDL a CC-BY-SA 3.0, autor: Nakladatelství Nová škola - DUHA

facebook

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!