Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

15 + 1 ZDARMA - PRODLOUŽENÍ MIMOŘÁDNÉ AKCE PRO ROK 2024

Při zakoupení každých 15 učebnic nebo pracovních sešitů obdrží škola 1 kus daného titulu ZDARMA.

NOVINKA Čtení nás baví 5 (čtenářské dovednosti)

Čtení nás baví 5 (čtenářské dovednosti)
Dostupnost:Skladem
Katalogové číslo:55-70
ISBN:978-80-88285-77-9
Výrobce:Nová škola - DUHA s.r.o.
Autor:Mgr. Lenka Andrýsková
Formát:A4
Vazba:šitá
Počet stran:64
Cena: 99 Kč

Pracovní sešit Čtení nás baví 5 je moderní výukový materiál, plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti spolu s rozvojem klíčových kompetencí dětí, zejména pak kompetence k učení a kompetence k řešení problémů.

Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 5. ročník z edice Čtení s porozuměním a jeho velkou předností je, že může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně.

  • Úkoly a další činnosti vycházejí z literárních ukázek, které najdete přímo v pracovním sešitu.
  • Pracovní sešit je vhodný pro všechny žáky, včetně dětí s SPU, nebo naopak i pro děti mimořádně nadané. Najdete zde jednoduchá i složitější cvičení.
  • Část stran pracovního sešitu je věnována další práci s ukázkami, které děti znají z čítanky. Toto poznáte jednoduše – pokud je text z čítanky, naleznete pod ním odkaz na příslušnou stranu v čítance. Práce s již známým textem je tak pro děti jednodušší, lépe ji zvládnou i děti s SPU a mohou tak zažít úspěch.
  • Část pracovního sešitu obsahuje literární ukázky z dalších knih pro děti a s nimi spojená cvičení. Známé texty z čítanky a ukázky z dalších knih jsou řazeny střídavě.
  • Cvičení v pracovním sešitě jsou různě obtížná a mají různou didaktickou funkci, tak jako v předchozích pracovních sešitech z řady Čtení nás baví.
  • V PS pro 5. ročník jsme se však také zaměřili na možnost využívat náš pracovní sešit k přípravě dětí k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Formulace zadávání úkolů a typy cvičení vycházejí z didaktických testů z českého jazyka. Děti se tak přirozeně učí tato zadání správně chápat a úkoly řešit.
  • Důraz je kladen nejen na cvičení zaměřená na ověření porozumění obsahu textu, ale také na cvičení určená k rozvoji vlastní tvořivosti a samostatného myšlení. Nezapomínáme ani na mezipředmětové vztahy a průřezová témata. Pracovní sešit zohledňuje věk a možnosti dětí. Záleží tedy na výběru vhodného cvičení podle možností jednotlivých dětí.
  • Cvičení jsou pestrá, učí děti pracovat s textem, rozvíjejí jejich myšlení a obohacují slovní zásobu.
  • Cílem pracovního sešitu je podněcovat u dětí zájem o čtení a literaturu a prostřednictvím rozvoje čtenářské gramotnosti podporovat zájem o celoživotní učení.
Doporučené tituly
Čítanka 5 (2. vydání)
Katalog: 5-71
Cena 164 Kč
Podobné tituly

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!