Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

15 + 1 ZDARMA - MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO ROK 2023

Při zakoupení každých 15 učebnic nebo pracovních sešitů obdrží škola 1 kus daného titulu ZDARMA.

Přírodopis 7 - Zoologie a botanika, Čtení s porozuměním

Přírodopis 7 - Zoologie a botanika, Čtení s porozuměním
Dostupnost:Skladem
Katalogové číslo:77-30
ISBN:978-80-87591-97-0
Výrobce:Nová škola - DUHA s.r.o.
Autor:Eva Břicháčková, Thea Vieweghová a kolektiv
Formát:A4
Vazba:brožovaná
Počet stran:127
Cena: 186 Kč

Učebnice přírodopisu pro 7. ročník je vytvořena v souladu s moderními výukovými trendy. Důraz se klade na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

Učebnice je rozdělena na dva hlavní tematické celky – zoologii a botaniku. Hlavní pozornost zoologické části učebnice je zaměřena na obratlovce – ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Kapitoly věnované jednotlivým obratlovcům mají jednotnou a přehlednou strukturu. Tvoří ji obecná charakteristika a stavba těla daného zástupce doplněná názorným barevným obrázkem s popisky. Následuje celkový přehled vybraných zástupců většinou v podobě schématu s barevnými fotografiemi. Popis zástupců v textové části doplňují zajímavosti v barevných sloupcích na okraji stránky.

Botanická část učebnice je věnována výtrusným a semenným rostlinám. Na základě tohoto tradičního dělení se žáci naučí rozlišovat charakteristické znaky a stavbu těla zejména nahosemenných a krytosemenných rostlin. Důraz se přitom klade na názornost obrázků, fotografií, podélných a příčných řezů jednotlivých rostlinných orgánů, schémat a srovnávacích tabulek.

Získané znalosti si žáci ověří v závěrečné části učebnice věnované společenstvům. Nabyté poznatky ze zoologické a botanické části si žáci zasadí do konkrétního společenstva, popřípadě ekosystému.

Součástí každé kapitoly jsou otázky ověřující pochopení probraného učiva, skupinové úkoly, praktické úkoly a pozorování, ekologická témata a přehledné shrnutí obsahu kapitoly.

Oba hlavní tematické celky jsou uvedeny motivačním úryvkem z literatury spolu s otázkami na porozumění textu. V rámci celé učebnice je zařazeno cyklické opakování ve formě testových otázek včetně doprovodného obrazového materiálu. Nechybí ani celkové závěrečné opakování, rejstřík a klíč k vybraným úkolům.

ČASOVÝ PLÁN ke stažení zde.

KLÍČ KE CVIČENÍM ke stažení zde.

Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-1596/2018 dne 13. dubna 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis s dobou platnosti šest let.
Doporučené tituly
Podobné tituly

facebook

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!