Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

15 + 1 ZDARMA - PRODLOUŽENÍ MIMOŘÁDNÉ AKCE PRO ROK 2024

Při zakoupení každých 15 učebnic nebo pracovních sešitů obdrží škola 1 kus daného titulu ZDARMA.

Přírodopis 7 - Zoologie a botanika, Čtení s porozuměním (2. vydání)

Přírodopis 7 - Zoologie a botanika, Čtení s porozuměním (2. vydání)
Dostupnost:Skladem
Katalogové číslo:77-30
ISBN:978-80-88285-95-3
Výrobce:Nová škola - DUHA s.r.o.
Autor:Eva Břicháčková, Thea Vieweghová a kolektiv
Formát:A4
Vazba:brožovaná
Počet stran:116
Cena: 186 Kč

Učebnice přírodopisu pro 7. ročník byla upravena v souladu s RVP ZV 2023. Důraz se klade na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy.

Učebnice je rozdělena na dva hlavní tematické celky – zoologii a botaniku. Hlavní pozornost zoologické části učebnice je zaměřena na obratlovce. Nejprve jsou na konkrétním zástupci prezentovány charakteristické znaky a poté je uvedena obecná charakteristika skupiny. Následuje celkový přehled vybraných zástupců většinou v podobě schématu s barevnými fotografiemi. Hlavní text je doplněn rozšiřujícím učivem v modrých sloupcích na okraji stránky, které nejsou určeny k pamětnému osvojení.

Botanická část učebnice je věnována výtrusným a semenným rostlinám. Na základě tohoto tradičního dělení se žáci naučí rozlišovat charakteristické znaky a stavbu těla zejména nahosemenných a krytosemenných rostlin. Důraz se klade na názornost obrázků, fotografií, podélných a příčných řezů jednotlivých rostlinných orgánů. Získané znalosti si žáci ověří v závěrečné části učebnice věnované společenstvům. Součástí každé kapitoly jsou otázky ověřující pochopení probraného učiva, skupinové úkoly, praktické úkoly a pozorování, průřezová témata a přehledné shrnutí obsahu kapitoly. Hlavní kapitoly jsou uvedeny motivačním úryvkem z literatury spolu s otázkami na porozumění textu.

V rámci celé učebnice je zařazeno cyklické opakování, na konci učebnice pak závěrečné opakování.

ČASOVÝ PLÁN ke stažení zde.

KLÍČ KE CVIČENÍM ke stažení zde.

Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-5573/2024-3 dne 4. 7. 2024 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis s dobou platnosti šest let.
Doporučené tituly
Podobné tituly

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!