Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Aktuality

23.10.2023

1. Akce 15 + 1 - při objednávce každých 15 ks učebnic nebo pracovních sešitů obdržíte 1 KUS téhož titulu ZDARMA 

2. Maňásek kocour Sam (1 ks) + PS ke Slabikáři (1 ks)  ZDARMA  - při objednávce minimálně 25 ks Slabikáře s kocourem Samem, ŽA, písanek a Prvouky 1 

3. Metodický průvodce ZDARMA  při objednávce učebnic 1. stupně pro třídu

4. IUč + PS dle vlastního výběru ZDARMA  (pro 1. stupeň a 2. stupeň po 1 kuse)   - při vyžádání našeho kompletního vzorníku pro školu (1. či 2. stupeň/oba stupně)

5. IUč a IPS na 2 školní roky ZDARMA (2023/2025) - při objednávce učebnic a PS pro třídu na https://novaskoladuha.cz nebo u našich distributorů:

Číst celý článek
22.10.2023

IUč nabízíme ve čtyřech licenčních režimech. Ve všech je IUč PLNĚ funkční.

0. MĚSÍČNÍ - na vyzkoušení
1. PĚTILETÁ PLACENÁ
2. ROČNÍ BONUSOVÁ
3. ROČNÍ PLACENÁ

Registrace se provádí po instalaci IUč a to při prvním spuštění.
Pro ukázkovou měsíční verzi napište do pole sériové číslo velkým tiskacím slovo DEMO.
Pro roční nebo časově neomezenou verzi vložte sériové číslo poskytnuté vydavatelem.

Číst celý článek
02.05.2023

Pracovní sešit ke slabikářiPracovní sešit ke Slabikáři slouží k dalšímu procvičování a upevňování učiva Slabikáře. Strany pracovního sešitu svým obsahem odpovídají obsahu učiva Slabikáře. Řazení probíraných písmen, typů slov s určitou hláskovou stavbou a slabikových skupin je stejné. Pracovní sešit osahuje různé úkoly a činnosti zpracované hravou formou, řazené u každého probíraného jevu s postupnou gradací obtížnosti – vždy od jednoduchých ke složitějším. Je tedy určený i pro žáky s SPU, nebo naopak žáky mimořádně nadané.

 

Číst celý článek
02.03.2023

Zěměpis 8 2. díl ČRPracovní sešity slouží k procvičování a aplikaci znalostí učiva zeměpisu 8. ročníku.

Kapitoly jsou nazvány i řazeny stejně jako v učebnici. Obsahují cvičení se slepými mapami, doplňovačky, osmisměrky a další typy úkolů, pomocí kterých si žáci hravou formou procvičí probírané učivo.

Cvičení doplňují barevné fotografie a obrázky. Důraz je kladen na práci s internetem a poznávání jednotlivých regionů Evropy (1. díl) a krajů ČR (2. díl).

 

 

Číst celý článek
10.02.2023

žení vyučující,

přinášíme vám nabídku nové ucelené řady učebnic pro I. a II. stupeň ZŠ.

Číst celý článek
12.01.2023

15 + 1 ZDARMA - MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO ROK 2023

Při zakoupení každých 15 učebnic nebo pracovních sešitů obdrží škola 1 kus daného titulu ZDARMA.

Číst celý článek
01.01.2023

Připravili jsme pro Vás objednávkový formulář v excelu, který si můžete stáhnout zde.

Číst celý článek
19.12.2022

PF 2023

    KLIDNÉ PROŽITÍ

    VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,

    V NOVÉM ROCE PEVNÉ ZDRAVÍ,

    ŠTĚSTÍ A POHODU

         VÁM PŘEJE

               KOLEKTIV

                     NOVÁ ŠKOLA - DUHA

Číst celý článek
04.11.2022

Informatika 4 učebnice

Pracovní sešit Čtení nás baví 5 je moderní výukový materiál, plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti spolu s rozvojem klíčových kompetencí dětí, zejména pak kompetence k učení a kompetence k řešení problémů.

Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 5. ročník z edice Čtení s porozuměním a jeho velkou předností je, že může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně.

 

Číst celý článek
31.08.2022

Český jazyk 2 až 5 původní řada

Původní oblíbená řada učebnic byla přepracována v souladu s aktuálním RVP ZV 2021. Teorie i cvičení byly zjednodušeny a jsou podány srozumitelnou formou. Doplněny byly komunikativní a slohové úkoly i cvičení zaměřená na čtenářskou gramotnost a digitální výchovu žáků. Výhodou je obsahová nezatíženost učebnic a nízká cena. Všechny učebnice doplňují nové pracovní sešity formátu A4. Na našich webových stránkách najdete klíč s řešením všech cvičení z těchto učebnic. Inovovanou podobu učebnic schválilo MŠMT ČR. 

Číst celý článek
29.08.2022

Informatika 4 učebnice

Učebnice Informatika pro 4. ročník ZŠ je zpracována tak, aby odpovídala modelovému školnímu vzdělávacímu programu a pokrývá všechny navržené a očekávané výstupy RVP ZV pro informatiku.

Učebnice obsahuje témata: digitální technologie, práce ve sdíleném prostředí a úvod do kódování a šifrování dat a informací.

V učebnici je kladen důraz na názornost a rozvíjení logického, informatického myšlení.  Učebnice využívá moderní výukové trendy.

Číst celý článek
09.06.2022

Instrumentální doprovod k písním z učebnice Hudební výchova 4. Při zakoupení učebnic pro celou třídu obdržíte zdarma heslo k otevření souboru.

 

 

Číst celý článek
19.05.2022

Pracovní sešit Vstup do 2. ročníku je určený k opakování a upevňování učiva 1. ročníku v oblasti čtení a psaní v závěru 1. ročníku nebo k zopakování učiva na začátku 2. ročníku.

 • Učivo čtení je řazeno systematicky od prvních slabik a jednoduchých slov s otevřenou slabikou, procvičovány jsou zejména obtížné jevy. Učivo psaní procvičuje postupně psaní písmen, vazby písmen, psaní slabik a slov, která se procvičují v části čtení.
Číst celý článek
20.04.2022

Pracovní sešit Čtení nás baví 4 je moderní výukový materiál plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.

Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 4. ročník z edice Čtení s porozuměním, ale může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně bez čítanek.

 • Úkoly a další činnosti vycházejí z literárních ukázek, které najdete přímo v pracovním sešitu.
 • Pracovní sešit je vhodný pro všechny žáky, včetně dětí s SPU, nebo naopak i pro děti mimořádně nadané. Najdete zde jednoduchá i složitější cvičení.
Číst celý článek
14.04.2022

Zdarma zapůjčíme do Vaší školy po jednom kusu Vámi vybraných vzorků našich učebnic a pracovních sešitů na dobu 30 dnů.

Postup vyřízení zápůjčky

 • Odešlete svoji žádost přes e-shop nebo e-mailem (viz Jak požádat o vzorky).
 • Vybrané vzorky Vám zašleme na adresu Vaší školy.
 • Do 30 dnů zašlete zpět zapůjčené vzorky na adresu Nová škola – DUHA s.r.o., Franzova 66, 614 00.

Při zapůjčení celého vzorníku pro 1. i 2. stupeň vám věnujeme 2 publikace dle vašeho výběru ZDARMA.

Číst celý článek
03.03.2022

Nově jsme vyvinuli elektronické didaktické testy, které vycházejí z našeho nového pracovního sešitu Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka. Našich 10 testů reálně simuluje didaktické testy používané u přijímacích zkoušek. Každý test trvá 1 hodinu a po jeho ukončení proběhne vyhodnocení. Souhrny jednotlivých didaktických testů se ukládají a žák může v čase sledovat, zda se zhoršuje, či zlepšuje.

Roční verzi získáte při zakoupení pracovního sešit Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z českého jazyka zde.

Náhledy jednotlivých typů úloh jsou v galerii článku. Program s didaktickými testy k vyzkoušení si můžete stáhnot zde.

Číst celý článek
01.03.2022

Vážení obchodní přátelé,

oznamujeme Vám, že s okamžitou platností, tj. od 1. 3. 2022

dochází ke změně našeho účtu  (původní účet byl ve Sberbank).

Celé sdělení včetně čísla účtu je v příloze.

Pokud u nás máte nějaké neuhrazené faktury, tak je hraďte již na toto nové číslo účtu.

Číst celý článek
01.03.2022

Pracovní sešit Čtení nás baví je moderní výukový materiál plný zajímavých úkolů a obrázků, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.

Pracovní sešit doplňuje Čítanku pro 3. ročník z edice Čtení s porozuměním, ale může být používán i k jiným čítankám nebo samostatně bez čítanek.

 • Úkoly a další činnosti vycházejí z literárních ukázek, které najdete přímo v pracovním sešitu.
 • Pracovní sešit je vhodný pro všechny žáky, včetně dětí s SPU, nebo naopak i pro děti mimořádně nadané. Najdete zde jednoduchá i složitější cvičení.
Číst celý článek
05.01.2022

Naším cílem bylo vytvořit učební materiál, který by v sobě spojoval klasický sešit se zápisem a úkoly k procvičení probraného učiva (např. křížovky, přiřazovací cvičení, skrývačky, přesmyčky, čtyřsměrky).

Snažíme se u žáků rozvíjet čtenářskou gramotnost a práci s mapou. Mapy můžete používat při probírání dané kapitoly.

Při práci s pracovním sešitem doporučujeme nejprve probrat novou látku a pak vyplnit úvodní cvičení (obdoba zápisu v běžném sešitě) s použitím učebnice. V následující hodině navrhujeme zopakovat a procvičit učivo z předchozí hodiny formou hravých úkolů a následně se věnovat nové kapitole. Věříme, že čas, který získáte tím, že žáci nebudou opisovat zápis z tabule, využijete k oživení učiva, například videem.

Číst celý článek
20.12.2021

 

TECHNICKÁ PODPORA

Tento článek vám pomůže při aktivaci a zprovoznění vašich IUč.

Číst celý článek
12.12.2021

Nově jsme pro vás vytvořili interaktivní pracovní sešity. Umožňují vstup z klávesnice a uložení výsledku do souboru jako obrázek. V případě distanční výuky tak mohou žáci  cvičení vyplnit v počítači a jako obrázek zaslat ke kontrole na mail učiteli. K dispozici Vám zatím dáváme Interaktivní pracovní sešity Český jazyk 2 9, Prvouka 2 a 3, Přírodověda 4 a 5, Matematika 1 4.

 

Číst celý článek
11.12.2021

 

a) při objednávce učebnic pro celou třídu (v prvním roce) 

b) při objednávce pracovních sešitů pro celou třídu (v následujících letech)

Číst celý článek
09.12.2021

 

při objednávce pracovních sešitů pro celou třídu.

 

Číst celý článek
04.10.2021

PUBLIKACE OBSAHUJÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI:
– rady a doporučení, jak úspěšně zvládnout přijímací zkoušky
– návody k vyplňování jednotlivých typů cvičení
– přípravné kapitoly k procvičení učiva
– 10 cvičných didaktických testů
– klíč s řešením všech úloh pro kontrolu výsledků

Číst celý článek
23.08.2021

Tento pracovní sešit je vytvořen v souladu s moderními trendy výuky chemie a tvoří celek s učebnicí chemie pro 8. ročník základní školy a tercie víceletého gymnázia. Pracovní sešit je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy.

Pracovní sešit obsahuje úkoly na procvičování a aplikování probraného učiva z učebnice. Důraz je kladen na jasné a přehledné vysvětlení a důkladné procvičení učiva tak, aby ho žáci lépe chápali a získané vědomosti si zapamatovali. K tomu také slouží názorné fotografie, obrázky a schémata. Pracovní sešit je plný cvičení, které aplikují učivo chemie na věci, které znají děti z běžného života. Atraktivní vizuální zpracování pracovního sešitu slouží ke zvýšení zábavnosti vyučování chemie.

Číst celý článek
29.07.2021

 • 3D modely významných historických památek s mluveným doprovodem, které jsou doplněné o zajímavosti a fotografické prezentace s popisky
 • 21 videonahrávek důležitých historických mezníků, událostí, životopisů osobností včetně krátkých dokumentů naší a evropské historie
 • 21 otázkových cvičení s mezipředmětovým přesahem do zeměpisu a anglického jazyka včetně správného řešení a obrázkového doprovodu ve formě hádanek a vizuálních nápověd

 

Číst celý článek
07.06.2021

 • 3D modely významných míst na Zemi s mluveným doprovodem, zajímavostmi, fotografickou prezentací
 • krátká dokumentární videa z důležitých probíraných zeměpisných oblastí od našich cestovatelů
 • další výuková videa s mezipředmětovým přesahem do Přírodopisu a Dějepisu
 • interaktivní mapy s podrobnými fotografickými prezentacemi, zvukovým doprovodem, mezipředmětovým přesahem do anglického jazyka
 • Ke každému dokumentárnímu i výukovému videu je krátké video s otázkami na přemýšlení, diskusi a případné odzkoušení pozornosti žáka.
 • fotografie i s případným detailnějším popisem
Číst celý článek
02.06.2021

 • Doplňuje Živou abecedu a Slabikář. Jeho cílem je umožnit dětem jinou formou další procvičení a upevnění učiva.
 • Je určen k procvičování probíraného učiva od prvních písmen a slabik. Při postupné výuce písmen, kdy pořadí je stejné jako v Živé abecedě a ve Slabikáři, se vždy začíná čtením písmen, následuje čtení slabik a dále čtení slov, slovních spojení a vět.
 • Slova jsou vždy nejprve řazena do celků (řádek nebo sloupek) podle jejich stavby, aby děti procvičovaly jeden typ slova.
Číst celý článek
28.04.2021

Licenční smlouvu k interkativní učebnici (IUč) si můžete stáhnout zde.

Číst celý článek
13.04.2021

Čtení nás bavíBarevný pracovní sešit. Velký důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti a kompetence k řešení problémů. Doplňuje Čítanku 2 - čtení s porozuměním, ale může být používán i samostatně bez čítanky. Jedna strana dvojstránky obsahuje jednodušší úkoly ke známým ukázkám a sousední strana je rozvíjející se složitějšími úkoly. Zde najdete literární ukázky z dalších knih pro děti a cvičení k nim. Nejdůležitější jsou cvičení zaměřená na ověření porozumění obsahu textu, dále cvičení na rozvoj vlastní tvořivosti a samostatného myšlení. Cílem PS je podněcovat u dětí zájem o čtení a literaturu a prostřednictvím rozvoje čtenářské gramotnosti podporovat zájem o celoživotní učení.

 

Číst celý článek
18.03.2021

Ve videu se seznámíte se všemi tituly pro výuky prvouky v 1. ročníku ZŠ, můžete si vybrat ze dvou variant. Představíme vám základní koncepci výuky tohoto předmětu, která je v rámci mezipředmětových vztahů provázaná s celkovým vzděláváním v 1. ročníku. Důležitou součástí videa je také představení našich interaktivních materiálů: IUč Prvouka 1 - pracovní učebnice, IUč Prvouka 1 - učebnice a IUč Prvouka 1 - pracovní sešit, které nabízejí mnoho možností, jak zajímavým a přínosným způsobem obohatit výuku. Interaktivními tituly vás bude provázet animovaná sova Áda. Jak pracovat s našimi tištěnými a interaktivními tituly? Čím jsou zajímavé a přínosné? Vše se dozvíte v našem videu.

 

Číst celý článek

facebook

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!