Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

Učíme se písmena - metodické pokyny k pracovnímu sešitu

03.10.2016

Pracovní sešit doplňuje Živou abecedu a Slabikář s kocourem Samem. Může však sloužit i jako samostatná pomůcka při vyvozování písmen v 1. ročníku. Obsahuje 29 písmen české abecedy s výjimkou písmen Q, W, X, se kterými se žáci seznamují až v 2. ročníku. Pořadí písmen je stejné, jak je žáci postupně poznávají v Živé abecedě a Slabikáři. Publikaci je možno využít jako pracovní sešit, nebo jednotlivé listy vystřihnout a použít jako volné karty. (Doporučujeme, aby karty vystřihovala dospělá osoba.)

Popis

Přední strana:

• Horní část – seznámení se všemi čtyřmi druhy daného písmena – velké a malé tiskací písmeno, velké a malé psací písmeno.

• Spodní část – nápovědné obrázky – slova vždy začínají danou hláskou (jedinou výjimku tvoří Y, kdy slovo tímto písmenem končí).

Zadní strana:

• Horní část – motivační říkanka, která je shodná s říkankou v Živé abecedě (Slabikáři).

• Spodní část – obrázek k říkance.

Náměty pro práci

Přední strana, horní část: vyvození všech čtyř druhů písmen – pojmenuj, ukaž, zakroužkuj dle pokynu; přilož nad tiskací stejné; přilož pod psací tiskací; napiš psací na tabulku (papír); ukaž a pojmenuj písmeno.

Přední strana, spodní část: pojmenuj obrázky; slovo vytleskej, urči počet slabik – přilož kolečka (fazole) podle počtu slabik a řekni počet; urči slovo, které má nejvíc (nejmíň) slabik; urči počáteční hlásku; přilož počáteční písmeno; urči poslední hlásku; je v některém slově hláska a, e?…; ukazuj a říkej, co je vlevo nahoře/vpravo nahoře/ vlevo dole/vpravo dole; přikryj obrázek vlevo (vpravo) nahoře (dole) – co je přikryté?; přikryj jeden (dva, tři) obrázky, co je vedle/nad/pod, na prvním (druhém) řádku, v prvním (druhém) sloupečku?; tvoř se slovy věty; hra: Žáci zpaměti odpovídají ano/ ne – Je tam myška (míč)? atd.; Co je vlevo nahoře (vpravo nahoře, vlevo dole, vpravo dole); je vedle motýla (nad, pod motýlem) myška?; vyjmenuj obrázky zpaměti; obrázky si můžeš vybarvit.

Zadní strana, horní část: nauč se říkanku; vytleskej říkanku do rytmu; vyhledej a zakroužkuj všechna daná písmena; po řádcích ukazuj a spočítej slova na řádku; ano/ ne: je v prvním (druhém)… slově dané písmeno?, je jedno, nebo více? (pokud více, tak kolik?); spočítej daná písmena na řádku a za řádek přilož stejný počet koleček/ fazolí/číslici/napiš tečky/číslo, spočítej daná písmena na všech řádcích (pokud umíš); postupně ukazuj (označ) i další známá písmena (slabiky, slova), která umíš přečíst.

Zadní strana, spodní část: povídej o obrázku, odpověz – otázky ke konkrétní říkance, např. M – Kdo kreslí myšku? Kde je myška?, A – Jak se jmenuje holčička? Kde stojí děti? Jak se zdraví?; obrázek si můžeš vybarvit.

Figurka kocoura Sama k vystřižení na zadní straně obálky – možnosti slepení:

• stojící na podstavci – vystřihni, podstavce ohni směrem dovnitř a figurku slep;

• na špejli – vystřihni, podstavce odstřihni, vlož mezi přední a zadní část špejli a figurku slep;

• samostatně pouze obrázek – vystřihni, odstřihni podstavce a figurku slep.

Využití – např. procvičování beze slov – zvedání odpovědí na otázky ano/ne; při povídání – Kdo má doma zvířátko? (Hraje na…?, Komu se dnes povedlo/nepovedlo…?); přikládání (zakrývání) dle zadání; dramatizace – mluví za mě Sam; partner – já povídám Samovi. Vyučující může využít figurku jako upozornění „potřebuji vaši pozornost“.

Celý článek ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.


Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!