Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodický průvodce Přírodověda 5 k učebnici s pracovním sešitem (2. vydání)

Metodický průvodce Přírodověda 5 k učebnici s pracovním sešitem (2. vydání)
Dostupnost:Skladem
Katalogové číslo:55-32
ISBN:978-80-88285-26-7
Výrobce:Nová škola - DUHA s.r.o.
Autor:Mgr. Irena Valaškovčáková
Formát:A4
Vazba:šitá
Počet stran:47
Cena: 164 Kč

Učebnice Přírodověda 5 a pracovní sešit Přírodověda 5 jsou součástí moderní řady učebnic nakladatelství Nová škola – DUHA, vydaných v edici Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení. Moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV je zaměřená na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Klíčové kompetence chápeme jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Učivo je zde tedy bráno jako prostředek k osvojení a rozvíjení všech složek klíčových kompetencí. Osvojené učivo se potom ve formě kompetencí využívá v každodenním životě a v praktických situacích.

Cílem vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět je rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.

Souběžně s rozvojem poznávacích schopností, myšlení a řeči se rozvíjí i aktivita a samostatnost žáků.

Žáci si v průběhu roku rozšiřují vědomosti, které získali v předchozích ročnících, ověřují si svoje znalosti

a dovednosti, získávají nové poznatky.

Součástí učebnice je také nové rozšiřující učivo vytvořené v souladu s RVP ZV platným od 1. 9. 2013.

V učebnici najdete také cvičení zaměřené na praktické úkoly a pozorování, průřezová a ekologická témata, otázky k mezipředmětovým vztahům a náměty na skupinovou práci. Učebnice je plná reálných a názorných fotografií živých i neživých organizmů.

Učebnice obsahuje cyklická a závěrečné opakování, součástí učebnice je i klíč k vybraným cvičením.

Učebnici doplňuje pracovní sešit zaměřený na praktické ověření získaných vědomostí prostřednictvím pozorování a pokusů.

Sadu učebnice a pracovní sešit doplňuje interaktivní učebnice Přírodověda 5. Kromě všech stran učebnice v interaktivním ztvárnění obsahuje dále interaktivní cvičení, která se při následném spuštění obměňují, další fotografie, videa s mluveným doprovodem, audionahrávky a mezipředmětové odkazy na další učebnice. Animovaná postava průvodce Petříka slovně potvrzuje správnost odpovědí a odměňuje žáky hvězdičkami.

Doporučené tituly
Podobné tituly

facebook

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!