Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

15 + 1 ZDARMA - PRODLOUŽENÍ MIMOŘÁDNÉ AKCE PRO ROK 2024

Při zakoupení každých 15 učebnic nebo pracovních sešitů obdrží škola 1 kus daného titulu ZDARMA.

Přírodověda 5 – učebnice, Čtení s porozuměním (3. vydání)

Přírodověda 5 – učebnice, Čtení s porozuměním (3. vydání)
Dostupnost:Skladem
Katalogové číslo: 55-30
ISBN:978-80-88651-24-6
Výrobce:Nová škola - DUHA s.r.o.
Autor:Thea Vieweghová
Formát:A4
Vazba:šitá
Počet stran:80
Cena: 119 Kč

Učebnice Přírodověda 5 je součástí moderní řady učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti a využití metod činnostního učení v rámci edice Čtení s porozuměním.

Úvodní kapitoly věnované neživé přírodě a vlivu člověka na přírodu rozšiřují poznatky, které žáci získali v předchozích ročnících.

V učivu o vesmírných tělesech se klade důraz na pochopení zákonitostí spojených s planetou Zemí a jejich dopadem na náš každodenní život (např. střídání dne a noci, střídání ročních období). V kapitolách o rozmanitých podmínkách života na Zemi se žáci naučí rozlišovat podnebné pásy a hlavní typy krajiny. Dále se seznámí s významem botanických a zoologických zahrad.

Kapitoly zaměřené na lidské tělo a jeho funkce zahrnují učivo a úkoly cílené na zdravý životní styl, první pomoc, nebezpečné druhy závislosti a pravidla bezpečného chování při komunikaci pomocí sociálních sítí. Zvláštní pozornost je věnována mimořádným přírodním událostem a ochraně před nimi.

Kapitola o dopravě seznamuje s pravidly bezpečného pohybu chodců, cyklistů a cestujících. Důraz se klade na dopravní situace vyžadující soustředění, například na odbočování vlevo, přecházení silnice mimo přechod, vystupování z hromadných dopravních prostředků. Dobré rady na prázdniny připraví žáky na předcházení rizik spojených s pobytem v přírodě.

V učebnici se klade důraz na tematiku ohleduplného chování lidí k přírodě a na její ochranu. Žáci si osvojené učivo ověřují na praktických úkolech a pomocí skupinových prací. Učivo je uváděno do širších souvislostí v rámci mezipředmětových vztahů.

Do učebnice byla doplněna cvičení k rozvoji digitální kompetence.

  • KLÍČ KE CVIČENÍM ke stažení zde.
  • ČASOVÝ PLÁN ke stažení zde.
Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-33328/2016 dne 6. prosince 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro výku pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.
Doporučené tituly
Podobné tituly

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!