Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

Plynulé čtení - metodika výuky čtení

11.05.2016

Číst plynule znamená číst slova napoprvé bez slabikování. Čtenář nedělá přestávky v textu na místech, kde to není přirozené jak z hlediska obsahového, tak rytmického. K plynulému čtení snadných slov i krátkých vět dochází někteří žáci již ke konci 1. ročníku. Během 2. ročníku by většina žáků měla dokázat číst plynule jednoduché věty. Během 3. ročníku přechází plynulost čtení do delších vět i souvětí.

Plynulé čtení nacvičujeme:
a) Opakovaným čtením vybraných obtížnějších a delších slov nebo slovních spojení, která k sobě významově patří. Tato cvičení je vhodné zařazovat před čtením zvoleného textu.
b) Spolučtením učitele se žákem, při němž učitel čte tichým hlasem, který zesiluje u obtížnějších slov.
c) Párovým čtením žáků, které nesmí být ale příliš rychlé. Žáci se musí navzájem poslouchat. Tuto metodu je vhodné v 2. ročníku doporučit rodičům při domácí četbě.

Někteří žáci potřebují k plynulému čtení navrácení k dechovým cvičením z 1. ročníku, tj. nácvik prodlužování výdechu, výslovnosti apod.
Zvládne-li žák správné a plynulé čtení, zvládl techniku čtení. Nácvik techniky čtení je
třeba od začátku spojovat se čtením s porozuměním.

  1. Správné čtení
  2. Plynulé čtení
  3. Čtení s porozuměním
  4. Výrazné čtení
  5. Metody čtení
  6. Čtení naukových článků
  7. Literární výchova

Celý článek ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Převzato z Metodického průvodce čítankami pro 2. a 3. ročník (2-74).


Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!