Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

Čtení s porozuměním - metodika výuky čtení

11.05.2016

Číst s porozuměním znamená rozumět tomu, co je vyjádřeno souvislým textem – rozumět myšlenkám autora. Porozumění čtenému lze ovšem vyžadovat jen u textů přiměřených věku žáků (rozumová úroveň žáka, jazyková úroveň… ).

Porozumění čtenému textu napomůže:

 • výběr obsahově a jazykově přístupných textů
 • výklad slov, výklad některých vět a větných spojení
 • výběr klíčových slov a klíčových míst článku
 • vracení se v textu kousek zpět, čtení některé části znovu
 • doplňování chybějících slov v textu, uspořádání záměrně zpřeházených vět

Vyučování čtení, které vede ke čtení s porozuměním, je možno rozdělit na 4 období (etapy) čtenářského vývoje:

 1. období slovních útvarů – chápání významu slov a slovních spojení
 2. období plynulého čtení jednoduchých vět spojené s pochopením významu slov ve větách
 3. období samostatného čtení celků s porozuměním
 4. období pokračujícího výcviku ve čtení krátkých literárních textů s porozuměním

Jednotlivými obdobími neprochází všichni žáci jedné třídy ve stejném čase. Také jednotlivá období jsou u různých žáků jinak dlouhá. Ve třídě se obvykle vytvoří dvě, tři nebo čtyři skupiny žáků, kteří zvládají látku v přibližně stejném tempu a čase.

Rozdíly v tempu a čase, kdy jednotliví žáci dosahují určitého stupně čtenářské dovednosti, jsou ovlivňovány různými příčinami:

a) inteligencí dítěte (nadání, paměť, bystrost, schopnost soustředit se…)
b) tělesným stavem dítěte (zdraví, zrak, sluch, výslovnost…)
c) způsobem učitelova podání a jeho metodických postupů
d) vlivem rodinného prostředí
e) pravidelností docházky do školy
f) množstvím čteného materiálu
g) vhodností pomůcek

Individuálním schopnostem a rozdílům žáků vyhovuje takový postup vyučování, v němž se látka jednotlivých období stále doplňuje a prolíná, a to i mezipředmětově (vhodnost malých projektů). To umožňuje dětem, které se z nějakého důvodu opozdily, aby získaly nový podnět a novou příležitost k vytvoření základu pro další pokrok ve čtení. Pamatujte na to, že slabším čtenářům pomůže, když se s nimi stále navracíte k jednoduchým textům a umožníte jim vybrat si to, co chtějí předčítat.

Vývoj čtenářských dovedností se projevuje v zlepšení výkonu zejména tím, že čtenář:

a) Čte správně a s porozuměním slova (izolovaná i ve větách) stále složitější stavby a obtížnějšího obsahu.
b) Přechází (v období 1. a 2. ročníku) od nespojeného slabikování přes vázané slabikování k plynulému čtení celých slov.
c) Čte správně plynule a s porozuměním jednoduché texty.
d) Přiměřeně zvyšuje rychlost čtení.

Pro hlubší porozumění textům má mimořádně velký význam výrazné čtení.

 1. Správné čtení
 2. Plynulé čtení
 3. Čtení s porozuměním
 4. Výrazné čtení
 5. Metody čtení
 6. Čtení naukových článků
 7. Literární výchova

Celý článek ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.

Převzato z Metodického průvodce čítankami pro 2. a 3. ročník (2-74).


Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!