Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Přírodověda

Přírodověda 4 - Úvod

20.03.2018

Učebnice Přírodověda 4 a pracovní sešit Přírodověda 4 jsou součástí moderní řady učebnic Nakladatelství N  ová škola – DUHA, vydávaných v edici Čtení s porozuměním. Tato ucelená řada učebních materiálů je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti. Zároveň využívá metody činnostního učení.

Zpracování učebnicové sady Přírodověda 4 zcela odpovídá požadavkům uvedeným v RVP ZV (se zpracovanými změnami z r. 2013).

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět má důležitou úlohu v rozvoji osobnosti každého žáka. Jejím úkolem je připravit žáky tak, aby uměli pozorovat věci a jevy v přírodě i ve společnosti, uměli si těchto jevů všímat samostatně i v souvislostech, učili se jevy správně pojmenovat, jednoduše popsat, hovořit

o nich a chápat jejich význam a smysl.

Výchova a vyučování v celé této vzdělávací oblasti směřuje k poznání okolního světa, přírody a společnosti, k chápání přírodních a společenských zákonitostí. Souběžně s rozvojem poznávacích schopností, myšlení a řeči se rozvíjí i aktivita a samostatnost žáků.

Celá učebnicová sada vychází z klíčových kompetencí RVP ZV. Klíčové kompetence chápeme jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Učivo je tedy prostředek k osvojení a rozvíjení všech složek klíčových kompetencí. Osvojené učivo se potom využívá v každodenním životě a v praktických situacích.

Žáci si rozšiřují poznatky o přírodě, které získali v předchozích ročnících. Jednotlivé kapitoly uvádějí motivační literární texty doplněné otázkami a úkoly na porozumění textu. Důraz se také klade na etickou výchovu.

Učebnici doplňuje pracovní sešit zaměřený na praktické ověření získaných vědomostí prostřednictvím pozorování a pokusů.

Sadu doplňuje interaktivní učebnice Přírodověda 4. Kromě všech stran učebnice v interaktivním ztvárnění obsahuje dále 26 interaktivních cvičení, 16 videí, audio nahrávky ke všem textům (u vybraných živočichů i zvukové nahrávky jejich hlasu) a mezipředmětové odkazy na další učebnice. Animovaná průvodkyně veverka Berka slovně potvrzuje správnost odpovědí.

OBSAH

  1. Úvod
  2. Učebnicová sada Přírodověda 4 – Učebnice, PS, IUč
  3. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy
  4. Průřezová témata, jiné vzdělávací oblasti
  5. Klíčové kompetence rozvíjené v Přírodověda 4
  6. Orientační návrh časového plánu
  7. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE
Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

/clanky/videa/

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!