Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Pomůcky

29.11.2016

Nakladatelství Nová škola Brno se již od svého vzniku snaží svou nabídkou podporovat tvořivou a názornou výuku. Učebnice a pracovní sešity proto vhodně doplňujeme právě o pomůcky pomáhající naplnit toto jejich poslání.

Číst celý článek
29.11.2016
 • rozlišování počtu teček od 1 do 10
 • rozlišování číslic
 • přiřazování čísla k počtu teček a naopak
 • uspořádání čísel vzestupně i sestupně
 • určování čísla hned před a hned za daným číslem
 • sestavování příkladů na sčítání a odčítání
 • přikládání k obrázkům na stránkách učebnice M1
 • využívání k činnostem, ke kterým je připravená zadní strana M1, 1. díl
Číst celý článek
12.10.2016

Připravili jsme pro vás pracovní listy pro žáky určené pro práci s interaktivní učebnicí Matematika 4.

Pracovní listy lze tisknout jednotlivě na obyčejný papír k jednorázovému použití, nebo lze vytisknout "ŠABLONU K ZALAMINOVÁNÍ". Tuto šablonu je zapotřebí vytisknout a zalaminovat pro každého žáka zvlášť a používat ji během celého školního roku. Šablonu lze používat opakovaně a psát na ni stíratelným fixem.

Číst celý článek
12.02.2016

Při uvádění žáků 1. ročníku do počtářského světa a pokládání základů jednotlivých klíčových kompetencí se na Tvořivých školách stalo nepostradatelnou a prakticky nezastupitelnou pomůckou tzv. početní divadélko. K dalším nezastupitelným pomůckám v 1. ročníku patří fazole, dvoubarevná papírová kolečka, karty s čísly a papírové peníze.

Početní divadélko patří mezi pomůcky používané v tzv. předpočtářském období, tj. přibližně první tři měsíce povinné školní docházky. S ohledem na význam, přínos a oblíbenost této pomůcky u žáků i učitelů jsme se rozhodli věnovat jí na tomto místě samostatný prostor.

Číst celý článek
10.04.2015
 • umožňují velmi dobré procvičování pamětného počítání
 • vedou žáky k soustředění a pozornosti
 • pomáhají k zautomatizování početních spojů
 • jsou vhodné pro skupinovou práci, činnost ve dvojicích i k individuálnímu procvičení učiva
Číst celý článek
27.02.2015

Pomůcku je vhodné používat ve 2. pololetí 4. ročníku a v 5. ročníku.

Číst celý článek
27.02.2015

Papírové bankovky – kartaK činnosti budete potřebovat 9 stokorun a 2 padesátikoruny. Pokud nemají žáci dostatečný počet bankovek a mincí, mohou pracovat ve dvojicích. Vyrovnejte je na lavici tak, že některou ze stokorun nahradíte dvěma padesátikorunami, např. třetí – viz obrázek.

 

Číst celý článek
25.02.2015

Je to výtečná pomůcka na rozšíření číselného oboru do sta. V některých případech je ji třeba doplnit o kolečka z kostky.

Číst celý článek

facebook

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!