Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Prvouka

Prvouka 3 - Úvod

10.04.2024

Učebnice Prvouka 3 a pracovní sešit Prvouka 3 jsou součástí moderní řady učebnic nakladatelství Nová škola – Duha, vydávaných v edici Čtení s porozuměním. Tato ucelená řada učebních materiálů je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti a využívá i metody činnostního učení.

Zpracování učebnicové sady Prvouka 3 zcela odpovídá požadavkům uvedeným v RVP ZV. Učebnice navazuje na předchozí titul řady (Prvouku 2) – žáky učivem opět provází Jana a Lukáš. Učebnice završuje řadu prvouk. Jejím cílem je navázat na znalosti získané v 1. a 2. ročníku, dále je rozvíjet a prohlubovat. Děti se blíže seznamují se svým okolím, živou i neživou přírodou a získávají další poznatky o lidském těle. Jednotlivé kapitoly uvádějí básničky, hádanky a úryvky z dětské prózy doplněné otázkami a úkoly. Důraz je kladen na etickou výchovu. Na spodním okraji stran učebnice jsou uvedeny metodické pokyny. Učebnici doplňuje pracovní sešit. V pracovním sešitě si potom děti

prostřednictvím praktických úkolů procvičují a upevňují probírané učivo.

Sada také obsahuje interaktivní učebnici Prvouka 3. Kromě všech stran učebnice v interaktivním ztvárnění zde najdete dále 25 interaktivních cvičení, 10 videí a 5 demonstračních pokusů ve formě videa. Animovaní průvodci Jana a Lukáš slovně potvrzují správnost odpovědí.

Celá učebnicová sada vychází z klíčových kompetencí RVP ZV. Klíčové kompetence chápeme jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Učivo je tedy prostředek k osvojení a rozvíjení všech složek klíčových kompetencí. Osvojené učivo je potom využíváno v každodenním životě a v praktických situacích.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět má důležitou úlohu v rozvoji osobnosti každého žáka. Jejím úkolem je připravit žáky tak, aby uměli pozorovat věci a jevy v přírodě i ve společnosti, uměli si těchto jevů všímat samostatně i v souvislostech, učili se jevy správně pojmenovat, jednoduše popsat, hovořit o nich a chápat jejich význam a smysl. Výchova a vyučování v celé této vzdělávací oblasti směřuje k poznání okolního světa, přírody a společnosti, k chápání přírodních a společenských zákonitostí. Souběžně s rozvojem poznávacích schopností, myšlení a řeči se rozvíjí i aktivita a samostatnost žáků.

Převzato z Metodického průvodce učebnicí s pracovním sešitem PRVOUKA 3 (33-32).

OBSAH

  1. Úvod
  2. Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
  3. Učebnicová sada Prvouka 3 – učebnice, PS, IUč
  4. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět – učivo a očekávané výstupy
  5. Průřezová témata, jiné vzdělávací oblasti
  6. Klíčové kompetence rozvíjené v Prvouce 3
  7. Orientační návrh časového plánu
  8. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE
Doporučené tituly

Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!