Nová škola - DUHA s.r.o.
Edice Čtení s porozuměním
0 Kč
0

Metodické rady - Český jazyk

ČJ 2 - III. Učebnice a pomůcky

21.01.2024

1. Učebnice Český jazyk 2

Je zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice „Čtení s porozuměním.  Je součástí nové „Duhové řady“ učebnic, zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti.

Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o český jazyk a literaturu.

Inovativním prvkem této učebnice jsou prozaické články, básničky, říkadla a hádanky.

Ukázky z krásné literatury buď uvádějí nové učivo, nebo jsou zařazeny průběžně v textu a slouží k procvičení probíraných gramatických nebo pravopisných jevů. Součástí ukázek jsou také otázky na upevnění čtenářské gramotnosti.

V učebnici jsou hry, soutěže, náměty pro skupinovou práci a odkazy na odpovídající stranu v pracovním sešitě. Zařazeny jsou také úkoly zaměřené na etickou výchovu žáků a mezipředmětové vztahy.

V úvodu se žáci seznámí se skřítkem Kvítkem, průvodní postavou učebnice i obou dílů pracovního sešitu, které učebnici doplňují.

Následuje opakování učiva 1. ročníku, na které dále navazuje učivo nové, členěné do jednotlivých kapitol. Na závěr každého celku je umístěno opakování. Učebnice končí závěrečným opakováním a zábavným rozloučením se skřítkem Kvítkem. V učebnici najdete i řešení hádanek a náročnějších úkolů. Jako volná příloha je v učebnici vložena karta s abecedou – tiskací a psací. Součástí učebnice jsou i slohová cvičení, jejichž motivační články vycházejí z reálného života dětí. V učebnici dále najdete otázky k upevnění čtenářské gramotnosti, náměty na skupinovou práci, úkoly a otázky k mezipředmětovým vztahům a samozřejmě i odkazy na odpovídající strany v pracovním sešitu.

Na učebnici navazuje Český jazyk 3, Duhová řada – učebnice pro 3. ročník ZŠ.

2. Pracovní sešity Český jazyk 2 – 1. a 2. díl – Učíme se hrou se skřítkem

a) 1. díl pracovního sešitu Učíme se hrou se skřítkem, na který navazuje druhý díl, doplňuje učebnici Český jazyk 2.

Pracovní sešit je zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV, ve kterém se klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Slouží zejména k procvičování a upevňování učiva kapitol 1–7 učebnice. Je zpracován zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Najdete zde ukázky z krásné literatury, doplňovačky, hádanky, rébusy, hry, soutěže, vtipy, cviky k protažení těla a náměty na skupinovou práci.

Pracovní sešit obsahuje vystřihovací přílohu – kartičky pro manipulační činnosti a také návod, jak

s nimi pracovat.

Vystřihovací příloha obsahuje tyto karty: I, Í, Y, Ý, U, Ú, Ů, názvy – druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací), znaménka za větou, tvrdé a měkké slabiky (celkem 26 různých karet).

Pracovním sešitem provází skřítek Kvítek, který po každém opakování odměňuje žáky příslušnou samolepkou. Samolepky jsou vložené v pracovním sešitě. Na závěrečných stranách pracovního sešitu se nachází opakování a klíč k vybraným cvičením. Kompletní klíč naleznete v této metodické příručce.

b) 2. díl pracovního sešitu – Učíme se hrou se skřítkem – navazuje na 1. díl a společně doplňují učebnici Český jazyk 2.

Pracovní sešit je zpracován stejným způsobem jako 1. díl a slouží zejména k procvičování a upevňování probíraného učiva kapitol 7–8 učebnice. I zde najdete ukázky z krásné literatury, doplňovačky, hádanky, rébusy, hry, soutěže, vtipy, cviky k protažení těla a náměty na skupinovou práci. I tento pracovní sešit obsahuje vystřihovací přílohu, kde najdete další kartičky pro manipulační činnosti. V 2. dílu jsou využívány i kartičky z 1. dílu, a to zejména ve cvičeních, kde se opakuje a procvičuje učivo prvního pololetí.

Pracovním sešitem opět provází skřítek Kvítek, který po každém opakování odměňuje žáky příslušnou samolepkou. Samolepky jsou vloženy v pracovním sešitě. Na konci pracovního sešitu se nachází i několik stran opakování učiva 2. ročníku a klíč k vybraným cvičením. Kompletní klíč naleznete v této metodické příručce.

3. IUČ Český jazyk 2

Učebnice Český jazyk 2 je připravená také v multimediální interaktivní podobě. Učitel má tak k dispozici všechny stránky ve vizuální podobě na velké ploše a vybraná cvičení i v podobě audio. IUČ však nabízí mnohem více než jen strany z učebnice. Její součástí jsou i interaktivní cvičení pro další práci, která se vždy při novém spuštění obměňují. Dále potom videonahrávky se zvukovým doprovodem, fotografie k vybraným tématům, MPV, většina textu učebnice je i v podobě audio – vždy zadání cvičení, vyprávění, u vybraných cvičení je i správné řešení. Audio nahrávka tak může sloužit nejen ke kontrole čtení, ale i pro kontrolu správnosti.

IUČ provází animovaný skřítek Kvítek, který odměňuje děti motýlky.

Jednotlivá cvičení z učebnice lze zvětšit na celou plochu tabule. Práce s IUČ je snadná, intuitivní. K ovládání slouží tlačítka dole na liště.

Tlačítko „otazník“ – lze využít jako nápovědu k práci s IUČ.
Nástroj „tužka“ – lze měnit tloušťku čáry, barvu a gumovat. Celou popsanou plochu lze rychle vyčistit pomocí tlačítka „koš“.
Tlačítko „obsah“ – odkáže na obsah IUČ.
Nástroj „lupa“ – pomocí lupy lze zvětšit jednotlivá cvičení na celou obrazovku.
Tlačítko „cvičení“ – ukáže, která cvičení jsou interaktivní.
Tlačítko „audio“ – ukáže, která cvičení mají audionahrávku.
Tlačítko „foto“ – obsahuje fotografie ke cvičení.
Tlačítko „video“ – obsahuje video ke cvičení.
Tlačítko „MPV“ – obsahuje texty a úkoly v rámci mezipředmětových vztahů.

Obsah jednotlivých stran IUČ a možnosti práce s nimi najdete v Metodické příručce.

Cíl IUČ – vnáší do výuky větší názornost a usnadňuje porozumění probírané látky, přináší činnostní učení v nové moderní podobě, rozvíjí znalosti, smysly (sluch, zrak, hmat) i manuální zručnost dětí, v neposlední řadě pro žáky přináší poutavý způsob práce.

Seznam doplňujících materiálů, které je možné využívat ve výuce:

1. Tvrdé a měkké slabiky, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva, obsahuje různá cvičení a obrázky, které si mohou žáci vybarvovat.

Tvrdé slabiky, měkké slabiky: samostatný nácvik jednotlivých slabik; slova, věty, slova k obrázkům, cvičení, v závěru kapitoly opakování tvrdých slabik. Cvičení na tvrdé a měkké slabiky: souhrnná cvičení, která již obsahují oba druhy slabik. Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě: samostatný nácvik jednotlivých slabik; slova, věty, slova k obrázkům, cvičení, v závěru kapitoly souhrnná cvičení na psaní probraných slabik. Hlásky, které jinak slyšíme a jinak píšeme: přehled hlásek, cvičení hlásek. Závěrečná souhrnná cvičení. Ze zadní strany pracovního sešitu najdeme klíč ke cvičením.

2. Putování se sluníčkem – Pracovní písanka pro chytré hlavy

V tomto pracovním sešitu se formou zábavných cvičení, založených na již osvojených vědomostech, procvičuje učivo mluvnice z 1. pololetí – pojmy věta, slovo, slabika apod.

Motivací pro žáky se zde stává postava Petříka, který má trápení se čtením a psaním. Žáci jsou vyzváni, aby společně se sluníčkem pomohli Petříkovi.

Na první straně naleznete pravidla a uprostřed se nachází tabulka, kam si žáci nalepují sluníčka za správně splněný úkol. Na zadních deskách máte k dispozici diplom.

OBSAH

I. Úvod a metodické pokyny
II. Český jazyk jako vyučovací předmět
III. Učebnice a pomůcky
IV. Čtenářská gramotnost a čtenářské dovednosti
V. Standardy pro ZV – Český jazyk a literatura – 1. stupeň – očekávané výstupy v 5. ročníku, indikátory

VI. Metodické pokyny viz. METODICKÝ PRŮVODCE


Sdílet článek na FB

facebook

Ukázka interaktivních cvičení

IUč ke stažení

Katalog 1. stupeň

Katalog 2. stupeň

Bezplatné zapůjčení vzorků

| Hlavní stránka | Novinky | Akční nabídky | O nás | Jak nakupovat | Kontakty
Ověřit CSS!